Smågrupper för spel till dans

För att kunna erbjuda dansarna levande musik på måndagskvällarna men ändå träna gör vi ett försök att spela upp till dans med en del av spelmanslaget. En grupp spelar före fika och en grupp efter fika.

Grupperna är flexibla och anpassas till eventuell frånvaro vid spelningarna.

Grupp 1

Eva
Henrik
Katarina
Leif (kontaktperson)
Lena
Per
Sören
John
Ulla
Bo

Fiol
Fiol
Fiol
Fiol
Fiol
Fiol, bas
Fiol
Nyckelharpa
Dragspel
Mandola, cittra, mandolin

Grupp 2

Inger
Karin S
Lars-Göran
Stig-Arne
Sven
Urban (kontaktperson)
Gunnar
Bernt
Karin J
Hasse

Fiol
Fiol
Fiol
Fiol
Fiol
Fiol
Klarinett
Dragspel
Gitarr
Bas